Filters

Search for: [Description = Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo\-drzewny, otrzymywany w procesie współwytłaczania mikroporującego charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch warstw\: warstwy zewnętrznej litej i warstwy wewnętrznej mikroporowatej, z których warstwa zewnętrzna lita wytworzona jest z poli\(chlorku winylu\) nieplastyfikowanego i mączki drzewnej. Warstwa wewnętrzna mikroporowata wytworzona jest z poli\(chlorku winylu\) nieplastyfikowanego i mikrosfer polimerowych. Sposób wytwarzania kształtownika dwuwarstwowego polimerowo\-drzewnego, charakteryzuje się tym, że do dwóch układów uplastyczniających wytłaczarek posiadających cztery strefy grzejne, połączonych z głowicą wytłaczarską, dostarcza się tworzywo, przy czym do układu pierwszego zasypuje się poli\(chlorek winylu\) nieplastyfikowany i mączkę drzewną, zaś do układu drugiego zasypuje się poli\(chlorek winylu\) nieplastyfikowany i mikrosfery polimerowe]

Number of results: 1

items per page

Tor-Świątek, Aneta Garbacz, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information