Filters

Search for: [Description = Hybrydowy zasilacz, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów składa się z trzech jednakowych, jednofazowych transformatorów trójuzwojeniowych z magnetowodami o znacznym stopniu nasycenia, których uzwojenia pierwotne połączone są w gwiazdę i przyłączone do trójfazowej sieci zasilającej. Jedno uzwojenie wtórne połączone jest w gwiazdę i połączone jest z elektrodami roboczymi plazmotronu, drugie uzwojenie wtórne połączone jest w otwarty trójkąt i połączone jest z punktem neutralnym uzwojenia wtórnego i elektrodą zapłonową plazmotronu.]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Stryczewska, Henryka Danuta Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.08.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information