Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Gaźnik dwupaliwowy jedno lub dwugardzielowy dostosowany jest, zwłaszcza do tworzenia mieszanin palnych powietrza z paiiwami ciekłymi \- benzynami iub gazami technicznymi. Ma korpus z urządzeniami pomocniczymi, posiada dyszę główną w formie zwężki a w najmniejszym przekroju dyszy głównej ma wykonane zasilające otwory gazowe równomiernie rozmieszczone na obwodzie, których osie w płaszczyźnie wzdłużnej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty a, w zakresie 0 <= a < 90° w kierunku przepływu czynnika przez gaźnik. Osie otworów gazowych w płaszczyźnie poprzecznej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty ß, w zakresie 0< = ß < 90°, zaś otwory gazowe łączą gardziel z kanałem gazowym wykonanym po obwodzie na zewnętrznej stronie dyszy głównej, do którego gaz z instalacji doprowadzany jest króćcem zamocowanym w korpusie. Na zewnętrznej powierzchni dyszy głównej znajdują się uszczelnienia najkorzystniej teflonowe rozmieszczone po obu stronach kanału gazowego]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Jaworski, Robert Milczek, Tomasz Nakonieczny, Krzysztof Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 26.07.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information