Filters

Search for: [Description = Gaźnik dwupaliwowy jedno lub dwugardzielowy dostosowany jest, zwłaszcza do tworzenia mieszanin palnych powietrza z paiiwami ciekłymi \- benzynami iub gazami technicznymi. Ma korpus z urządzeniami pomocniczymi, posiada dyszę główną w formie zwężki a w najmniejszym przekroju dyszy głównej ma wykonane zasilające otwory gazowe równomiernie rozmieszczone na obwodzie, których osie w płaszczyźnie wzdłużnej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty a, w zakresie 0 <= a < 90° w kierunku przepływu czynnika przez gaźnik. Osie otworów gazowych w płaszczyźnie poprzecznej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty ß, w zakresie 0< = ß < 90°, zaś otwory gazowe łączą gardziel z kanałem gazowym wykonanym po obwodzie na zewnętrznej stronie dyszy głównej, do którego gaz z instalacji doprowadzany jest króćcem zamocowanym w korpusie. Na zewnętrznej powierzchni dyszy głównej znajdują się uszczelnienia najkorzystniej teflonowe rozmieszczone po obu stronach kanału gazowego⟨uage=en]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information