Filters

Search for: [Description = Endoproteza stawu łokciowego składa się z części ramieniowej i łokciowej połączonych ze sobą przegubem sworzniowym, przy czym część ramieniowa ma gniazda na część łokciową znajdujące się w widełkach zakończenia tej części. Gniazda części ramieniowej mają kształt przelotowych cylindrycznych otworów z prostokątnym przecięciem wykonanym pod kątem około 45° do osi wzdłużnej części ramieniowej w płaszczyźnie bocznej, a część łokciowa współpracująca z częścią ramieniową zakończona jest prostopadłymi do jej osi czopami w kształcie o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokąta z jedną parą boków w kształcie łuków o promieniu odpowiadającym promieniowi gniazd, przy czym szerokość czopów jest nieco mniejsza od szerokości prostokątnego przecięcia gniazd. Otwory cylindryczne gniazd i przecięcie gniazd mają od zewnątrz odpowiednie osłony zamykające]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 24.05.1991.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information