Filters

Search for: [Description = Endoproteza składa się z miecza metalowego, zakończonego szyjką, na której osadzona jest główka współpracująca z panewką, przy czym miecz od strony przeciwnej do stawu jest płaski, zbieżny i przecięty w płaszczyźnie symetrii. Miecz ma na bocznych oraz czołowych płaszczyznach żebra z zaokrąglonymi kątami o linii nachylenia do osi działania siły pionowej pod kątem od 45 \-i\-88°. Żebra w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do trapezu i są rozmieszczone na całej długości miecza. Ponadto żebra parami są zbieżne i tworzą między sobą kąt od 5\-90°. Na stronie bocznej miecza żebra są przerywane na długości, przy czym suma ich długości jest większa od sumy przerw.]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.05.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information