Filters

Search for: [Description = Dioda termiczna składa się z cylindrycznej obudowy wejściowej z zamkniętym z jednej strony dnem i cylindrycznej obudowy wyjściowej z zamkniętym z jednej strony dnem, pomiędzy którymi znajduje się cylindryczny izolator termiczny, przylegający do otwartych podstaw cylindrycznej obudowy wejściowej i cylindrycznej obudowy wyjściowej, zaś wewnątrz cylindrycznej obudowy wejściowej znajduje się element termorozszerzalny, przylegający powierzchnią walcową i jedną z podstaw do powierzchni wewnętrznych cylindrycznej obudowy wejściowej, zaś drugą z podstaw do jednej z podstaw tłoka, który drugim końcem przylega do powierzchni płaskiej podkładki izolacyjnej, zaś podkładka izolacyjna drugą powierzchnią płaską przylega do końca sprężyny naciskowej, która drugim końcem oparta jest o dno cylindrycznej obudowy wyjściowej]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław poli

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information