Filters

Search for: [Description = Czujnik wydłużenia, zwłaszcza do badania zmęczenia cieplnego, składający się z nieruchomych podstaw połączonych ze sobą pomiędzy którymi znajdują się dwa wałki pionowe, po których ślizgają się elementy prowadnic umożliwiających ruch pionowy i poziomy nóżek czujnika wydłużenia, znamienny tym, że dwie nóżki mają wymienne zaostrzone końcówki umocowane w wałkach poruszających się w prowadnicach poziomych, które usytuowane są prostopadle do prowadnic pionowych poruszających się po wałku, zaś drugim końcem wałki osadzone są suwliwie w prowadnicach pionowych poruszających się po wałku, przy czym nóżki dociskane są do powierzchni badanej próbki za pomocą sprężyn, których siłę docisku reguluje się za pomocą nakrętek.]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej Hejwowski, Tadeusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 17.09.1996.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information