Filters

Search for: [Description = Cienkościenna powłoka porowata stanowiąca powłokę porowatą zamkniętą z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza polichlorku winylu, naniesiona na drut stalowy, mający zwłaszcza przekrój poprzeczny kołowy charakteryzuje się tym, że w przekroju płaskim cienkościennej powłoki pole powierzchni jej pora zawiera się w przedziale od 0,005 do 0,035 mm2, korzystnie 0,025 mm2, zaś obwód pora zawiera się w przedziale od 0,4 do 0,7 mm, korzystnie 0,6 mm a wymiar liniowy pora nie jest dłuższy niż 0,3 mm, przy czym stosunek wymiarów pora zawiera się w przedziale wartości od 1,0 do 2,5, korzystnie 2,3 wymiaru liniowego największego do wymiaru liniowego najmniejszego]

Number of results: 1

items per page

Garbacz, Tomasz. Tor-Świątek, Aneta Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information