Filters

Search for: [Description = Beton odporny na działanie wysokich temperatur zawierający kruszywo pochodzące z recyklingu odpadów ceramiki sanitarnej charakteryzuje się tym, że składa się z cementu glinowego w ilości 490÷500 kg\/m3 \- korzystnie 493,4 kg\/m3, kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej frakcji 0\-4 mm w ilości 990÷995 kg\/m3 \-korzystnie 991,4 kg\/m3, kruszywo z odpadów ceramiki sanitarnej frakcji 4\-8 mm w ilości 390÷400 kg\/m3 \- korzystnie 396,5 kg\/m3 oraz wody w ilości 200÷205 l\/m3 \- korzystnie 201,4 l\/m3.]

Number of results: 1

items per page

Halicka, Anna Świderczuk, Marek Bartosz Zegardło Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information