Filters

Search for: [Description = Ściana oporowa sprężona, posiadająca dwie baterie pali pionowych żelbetowych wylewanych na mokro, ma rygle rozporowe poziome, które siłę rozpierającą pale pionowe przekazują na te pale poprzez podpory przegubowo \- przesuwne, dzięki czemu możliwe jest ewentualne nierównomierne osiadanie rygli w gruncie. Rygle rozporowe poziome, rozpierające pale pionowe, przekazują swoją siłę rozpierającą poprzez zespoły sprężyn pracujących na ściskanie równoległych do osi rygli]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Łukasik, Krzysztof Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information