Filters

Search for: [Description = Ładowarka czołowa charakteryzuje się tym, że zastosowano podwozie, do którego zamontowane są szyny jezdne, na których znajduje się element nośny, do którego przymocowany jest mechanizm ustalający kąt wychylenia ramki ładowarki. Do mechanizmu zamocowane są siłowniki połączone z płytą przegubową, ramieniem oraz za pomocą przegubu z ramą podnoszącą. Rama połączona jest za pomocą siłowników z płytą ustalającą oraz przegubowo na końcu z ramką mocującą, która połączona jest przegubowo z drugim ramieniem]

Number of results: 1

items per page

Kozik, Krzysztof Dębski, Hubert Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 13.04.2015 ;Zgłoszenie ogłoszono 24.10.2016 BUP 22/16 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information