Filters

Search for: [Coverage = F24H 9\/12 \(2006.01\) Int. Cl. \; F24D 19\/00 \(2006.01\) Int. Cl. \; F2\*D 1\/02 \(2006.01\) Int. Cl. \; F24H 9\/12 \(2006.01\) Int. Cl.]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Siuta-Olcha, Alicja Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.06.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.03.2017 BUP 07/17 ; Opublikowano 28.09.2018 WUP 09/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information