Filters

Search for: [Coverage = E21D 9\/12 \(2006.01\) Int. Cl. \; E02F 3\/38 \(2006.01\) Int. Cl. \; B66F 9\/06 \(2006.01\) Int. Cl. \; B60P 1\/00 \(2006.01\) Int. Cl]

Number of results: 1

items per page

Kozik, Krzysztof Dębski, Hubert Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 13.04.2015 ;Zgłoszenie ogłoszono 24.10.2016 BUP 22/16 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information