Filters

Search for: [Coverage = C22C 38\/16 \(2006.01\) Int. Cl. \; C22C 38\/42 \(2006.01\) Int. Cl]

Number of results: 1

items per page

Pašečko, Mihajlo Ìvanovič. ; Barszcz, Marcin. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.04.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.10.2014 BUP 22/13 ; Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information