Filters

Search for: [Coverage = A01C 1\/02 Int. Cl.6.]

Number of results: 1

items per page

Bodziak, Kazimierz. Nalewaj, Krzysztof Złonkiewicz, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 01.07.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information